Roeivereniging De Stern

Roeivereniging de Stern bestaat 60 jaar!

Op 27 februari 2017 bestond roeivereniging de Stern precies 60 jaar! Daar moest uiteraard even bij worden stilgestaan.

 

Dit werd gevierd met een uitgebreid buffet voor de leden en hun familie en genodigden.

Hans Bolland beker

Eregasten waren Hans en Ineke Bolland. Hans is lid vanaf de oprichting en wordt in het zonnetje gezet. Speciaal hierom wordt de Hans Bolland beker in het leven geroepen. Deze wisselbeker is voor degene die dejaarlijkse vaardigheidsproeven in de hoogste gemiddelde snelheid aflegt

Gustav krijgt een zilveren speld. Hij is inmiddels 33 jaar lid.